CV-të e menaxhmentit

Arianit Dobroshi made this Freedom of Information request to Regional Water Supply Company Radoniqi J.S.C, Gjakove

There was a delivery error or similar, which needs fixing by the InformataZyrtare team.

From: Arianit Dobroshi

2 June 2012

E nderuara Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A. Gjakovë,

Ju lutem m'i dërgoni CV-të e drejtorit të përgjithshëm,
menaxhmentit të lartë dhe anëtarëve të bordit të kompanisë suaj.

Pres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për Qasje në
Dokumente Publike.

Me nderime,

Arianit Dobroshi

Link to this

From: Mail Delivery System

2 June 2012

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A. Gjakovë request email]
SMTP error from remote mail server after end of data:
host mta6.am0.yahoodns.net [66.94.237.64]: 554 delivery error:
dd This user doesn't have a yahoo.com account ([Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A. Gjakovë request email]) [0] - mta1254.mail.mud.yahoo.com

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Regional Water Supply Company Radoniqi J.S.C, Gjakove only: