Përcjell aktivitetin e këtij autoriteti

Janë 0 persona duke e përcjell këtë autoritet

Më shumë për këtë autoritet

Ueb sajti i autoritetit
Shiko adresën e emailit për Informata Zyrtare

Kërkesa për informata zyrtare për

Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit

Institucion i pavarur, i quajtur edhe AKK

Bëj një kërkesë të re për informata zyrtare për Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit  Fillo

Kërkesat për informata zyrtare të bëra duke përdorur këtë ueb faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë te Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit duke përdorur këtë faqe.