Përcjell aktivitetin e këtij autoriteti

Janë 0 persona duke e përcjell këtë autoritet

Më shumë për këtë autoritet

Ueb sajti i autoritetit
Shiko adresën e emailit për Informata Zyrtare

Kërkesa për informata zyrtare për

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A. Prizren

Kompani e ujësjellësit

Bëj një kërkesë të re për informata zyrtare për Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A. Prizren  Fillo

Kërkesat për informata zyrtare të bëra duke përdorur këtë ueb faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë te Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A. Prizren duke përdorur këtë faqe.