Përcjell aktivitetin e këtij autoriteti

Janë 0 persona duke e përcjell këtë autoritet

Më shumë për këtë autoritet

Ueb sajti i autoritetit
Shiko adresën e emailit për Informata Zyrtare

Kërkesa për informata zyrtare për

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

Ministri, i quajtur edhe MAShT

Bëj një kërkesë të re për informata zyrtare për Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë   Fillo

3 Kërkesa për informata zyrtare për Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

 
Municipal Education Contact People
Kërkesë për rishqyrtim intern dërguar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  nga james michael dupont me 12 Tetor 2012.
Në pritje për rishqyrtim intern.
I dont know Alush Istogu.I am filing an official request to your department. Can you please get the information from Alush Istogu and send it to me...
List of schools and location
Informata nuk mbahet këtu. nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  për james michael dupont me 2 Tetor 2012.
Informata nuk mbahet këtu.
Helo, I'm Nora Hyseni, archivists at the Minister of Education, Science and Technology. I accepted your email, I am not authorized to issue informati...
Digital Culture
Kërkesë dërguar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  nga james michael dupont me 20 Shtator 2012.
Tepër e vonuar.
Do you have any digital archives of kosovar culture you can share with the public? I would like to put some on wikipedia.org, archive.org, common...

Vetëm kërkesat që janë bërë me InformataZyrtare janë të shfaqura.